ZUŠ Home
Motto: Dělat kumšt je umění

Vzhledem k vysokému počtu zájemců obdrží účastníci přijímacího řízení

vyjádření o přijetí ke studiu do ZUŠ nejpozději do 15.7.2017.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 Hudební obor

 Výtvarný obor

 Literárně-dramatický obor

 

 • PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV)
  Určená pro předškoláky a žáky 1. tříd.
 • HUDEBNÍ OBORY
  Zahrnují výuku hry na všechny nástroje: klavír, klávesy, housle, violoncello, klarinet, zobcová flétna, příčná flétna, fagot, tuba, pozoun, trubka, saxofon, hoboj, akordeon, kytara, harfa, zpěv a bicí nástroje. Všechno je doplněno hudební teorií, souborovou hrou, hrou v orchestrech, apod. Je možné přihlásit děti i z vyšších tříd ZŠ nebo středních škol.
 • LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
  Je určen všem, kteří mají rádi divadlo a literaturu v jejich nejrůznějších podobách. Výuka je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, improvizace, přednesu, slovesnosti a na tvorbu divadelních inscenací.
 • VÝTVARNÝ OBOR
  Umožňuje dětem rozvíjet fantazii a rozšiřovat výtvarné vyjadřovací schopnosti. Podle věku a zájmu využívá různých technik (kresba, malba, keramika a jiné