ZUŠ Piaristické náměstí
České Budějovice
Motto: Dělat kumšt je umění

Akce Jihočeských trubačů na Kleti 

 

 

Hudební obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor

 

  • PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV)
    Určená pro předškoláky a žáky 1. tříd.
  • HUDEBNÍ OBORY
    Zahrnují výuku hry na všechny nástroje: klavír, klávesy, housle, violoncello, klarinet, zobcová flétna, příčná flétna, fagot, tuba, pozoun, trubka, saxofon, hoboj, akordeon, kytara, harfa, zpěv a bicí nástroje. Všechno je doplněno hudební teorií, souborovou hrou, hrou v orchestrech, apod. Je možné přihlásit děti i z vyšších tříd ZŠ nebo středních škol.
  • LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
    Je určen všem, kteří mají rádi divadlo a literaturu v jejich nejrůznějších podobách. Výuka je zaměřena na rozvoj improvizace, přednesu, slovesnosti, komunikačních dovedností a na tvorbu divadelních inscenací.
  • VÝTVARNÝ OBOR
    Umožňuje dětem rozvíjet fantazii a rozšiřovat výtvarné vyjadřovací schopnosti. Podle věku a zájmu využívá různých technik (kresba, malba, keramika a jiné

 

  

 Virtuální koncertní sál

 

 

 

 

 

 

Koncert ke 100. výročí založení ČSR