ZUŠ Piaristické náměstí
České Budějovice
Motto: Dělat kumšt je umění

Na základě nařízení Ministerstva školství probíhá výuka od 4. 1. 2021 do odvolání ve všech oborech distančně. 

 

 

 Virtuální koncertní sál

 

 

Hudební obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor

 

 • PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV)
  Určená pro předškoláky a žáky 1. tříd.
 • HUDEBNÍ OBORY
  Zahrnují výuku hry na všechny nástroje: klavír, klávesy, housle, violoncello, klarinet, zobcová flétna, příčná flétna, fagot, tuba, pozoun, trubka, saxofon, hoboj, akordeon, kytara, harfa, zpěv a bicí nástroje. Všechno je doplněno hudební teorií, souborovou hrou, hrou v orchestrech, apod. Je možné přihlásit děti i z vyšších tříd ZŠ nebo středních škol.
 • LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
  Je určen všem, kteří mají rádi divadlo a literaturu v jejich nejrůznějších podobách. Výuka je zaměřena na rozvoj improvizace, přednesu, slovesnosti, komunikačních dovedností a na tvorbu divadelních inscenací.
 • VÝTVARNÝ OBOR
  Umožňuje dětem rozvíjet fantazii a rozšiřovat výtvarné vyjadřovací schopnosti. Podle věku a zájmu využívá různých technik (kresba, malba, keramika a jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert ke 100. výročí založení ČSR