ZUŠ Piaristické náměstí
České Budějovice
Motto: Dělat kumšt je umění

 

Školní rok 2018/2019 skončí 14. 6. 2019 z důvodu rekonstrukce budovy. Z tohoto důvodu již od tohoto data nebude fungovat ani telefonické ani mailové spojení s vedením ani kanceláří školy. Spojení bude obnoveno během srpna.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

3. ročník ZUŠ Open - 31. 5. 2019  

http://www.facebook.com/zusopenjc 

 

 


 

 

 

 

 

 • PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV)
  Určená pro předškoláky a žáky 1. tříd.
 • HUDEBNÍ OBORY
  Zahrnují výuku hry na všechny nástroje: klavír, klávesy, housle, violoncello, klarinet, zobcová flétna, příčná flétna, fagot, tuba, pozoun, trubka, saxofon, hoboj, akordeon, kytara, harfa, zpěv a bicí nástroje. Všechno je doplněno hudební teorií, souborovou hrou, hrou v orchestrech, apod. Je možné přihlásit děti i z vyšších tříd ZŠ nebo středních škol.
 • LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
  Je určen všem, kteří mají rádi divadlo a literaturu v jejich nejrůznějších podobách. Výuka je zaměřena na rozvoj improvizace, přednesu, slovesnosti, komunikačních dovedností a na tvorbu divadelních inscenací.
 • VÝTVARNÝ OBOR
  Umožňuje dětem rozvíjet fantazii a rozšiřovat výtvarné vyjadřovací schopnosti. Podle věku a zájmu využívá různých technik (kresba, malba, keramika a jiné

 

KONCERT KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR (fotky)