Úvodní fotka

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přihláška

Přihláška

Přihláška do Základní umělecké školy

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Studium na základní umělecké škole může být ukončeno:

  1. poruší-li žák závažným způsobem školní řád, nebo jestliže zletilý žák (žákyně) svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost nebo zdraví ostatních žáků,
  2. ze zdravotních důvodů,
  3. požádá-li o to žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci, a to ke konci pololetí,
  4. k 31. lednu nebo 30.červnu pro neprospěch,
  5. neplatí-li žák příspěvek (školné)

Souhlasím s pořízením obrazových a zvukových záznamů pro potřeby školy (propagace a prezentace). Jedná se například o CD nosiče - záznamy koncertů, tablo absolventů, výstavy žáků výtvarného oboru. V souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. se zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění výše uvedeného dítěte. Účelem tohoto zpracování je vedení školní matriky ve smyslu § 28 zákona č. 561/2004 Sb. odstavce 2 písmene f) a zajištění speciálního přístupu k dítěti.