Úvodní fotka

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Historie

Historie

Asi roku 1265 byla zahájena současně s výstavbou města stavba dominikánského konventu - soubor objektů / klášter / obývaný a užívaný dominikány.

Z roku 1267 existuje zpráva o tom, že Přemysl Otakar II. založil na památku své první manželky Markéty Banberské Kapli sv. Markéty - přerostla v kostel zasvěcený Panně Marii, který byl vysvěcen roku 1274. Stavební práce pokračovaly po zbytek 13. století a dokončení stavby konventu se datuje až do konce 14. století. V 2. polovině 15. a v 16. století byl klášter poškozen požáry.

Zájem o vstup do konventu upadal a např. v letech 1526 - 1548 zde žil sám Bernard Bursatoris. Po jeho smrti konvent jakožto církevní instituce zanikl. Budovy byly převedeny do správy města, ztratila se klášterní knihovna, část budov byla použita pro kanceláře solních úředníků a mincovny. Roku 1560 byl klášter opraven a r. 1574 byl znovu vysvěcen kostel.
Dominikáni se do konventu vrátili až roku 1587. Postupně byly prováděny různé opravy a úpravy a v roce 1785 byl konvent zrušen. Do prostor se přestěhovala kolej piaristů. Podle nich bylo pojmenováno zdejší náměstí. Piaristé kostel roku 1865 opravili a zůstali v klášteře až do roku 1870. Roku 1885 je nahradili redemptoristé, kteří přestavěli kostel v novogotickém stylu. Zůstali zde s malou přestávkou až do roku 1950.

Za totalitního režimu část kostela používala LŠU, jako detašované pracoviště LŠU Bohuslava Jeremiáše, Č. Budějovice, Finanční úřad a potom Akademie Komenského. V přízemí byla školní kuchyně a jídelna, po jejímž zrušení zůstaly prostory dlouho nepoužívány a značně zchátraly.

Kostel, hlavně jeho interiér, byl v 90. letech 20. století celkově zrekonstruován, náměstí v roce 1995 předlážděno.

Současná ZUŠ se v roce 1990 osamostatnila a podařilo se získat pro ni celý objekt kláštera. Byla provedena rekonstrukce přízemí, opraveny křížové chodby, vybudován koncertní sál a třídy pro výuku. V roce 1993 se škola stává příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 

Mezi lety 2018 - 2020 proběhla revitalizace kláštera a okolních zahrad, která vtiskla celému objektu a přilehlému okolí nový vzhled s velkou historickou hodnotou. 

Zahrada Zahrada